amicale elleng
amicale elleng

18.01.17

Home
Agenda
Buergbrennen
Generalversammlung
Celsus - Feier
Benevolat
30 Joer
Stréck-Treff
Familjechronik
Quetschefest
Theater
Kulturhierscht
Concert spirituel
Locatioun
Contact
Statuten
Disclaimer

 

 

 

Léif Schoulkanner!

Donneschdes, den 2. Februar 2017 ginn d‘Kanner vun Elleng liichten.

Si treffen sech ëm 15:30 Auer virum Centre Martialis.

D‘Eltere begleeden hir Kanner.

Géint 18:00 Auer gëtt am Centre Martialis gedeelt.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Home | Agenda | Buergbrennen | Generalversammlung | Celsus - Feier | Benevolat | 30 Joer | Stréck-Treff | Familjechronik | Quetschefest | Theater | Kulturhierscht | Concert spirituel | Locatioun | Contact | Statuten | Disclaimer