Agenda

17.02.19

Home
Agenda
Buergbrennen
Generalversammlung
Celsus - Feier
Quetschefest
Kulturhierscht
Theater
Kleeschen & Krëpp
Concert spirituel
Benevolat
40 Joer
Stréck-Treff
Familjechronik
Locatioun
Contact
Statuten
Disclaimer

 

·        Amicale Elleng A.s.b.l.

o   Jugend Amicale Elleng

o   Mammen-Treff-Team Amicale Elleng

o   Theaterensembel „Enner Wouer“ Amicale Elleng

 

Agenda 2019

(Ännerungen am Laf vum Joer méiglech!)

 

 

Mäerz 2019

 

Samschdes, 02.03.19: Kannerfuesparty No. 29

(Spill, Spass, Danz, …  Animatioun: Amicale)

                                                14:3o  -  17:3o Auer am Centre Martialis

                                                Den Entrée ass gratis.

                                                Jhust fir Gedrénks a Geschnécks brauch der e klenge Sue.

                                                Kee Konfetti a Spray matbréngen w.e.g.!

                                                Organisatioun:  Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Méindes, 04.03.19:                 Comitéssëtzung Amicale Elleng ëm 20:15 Auer

                                                am Amicale’s Sall am Centre Martialis

                                                Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Samschdes, 09.03.19:            27. Buergbrennen zu Elleng

                                                20:00   Treffen bäim Centre Martialis

a Faakelzuch bäi d’Buurg -> 20:15 Buurgbrennen

                                                Organisatioun: Jugend Amicale Elleng

 

Freides, 15.03.19:                  42. Generalversammlung

an Extra-Ordinaire Generalversammlung

ëm 20:00 Auer am Centre Martialis

                                                Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

                                                mat den Ennerorganisatiounen: Mammen-Treff-Team,

                                                Jugend Amicale Elleng, Theaterensembel „Enner Wouer“

 

Mëtt Mäerz 2019:                  Holz – Entretien No. 1  ëm 9:30 Auer

                                                Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Sonndes, 31.03.19:                 ab 11:30 Auer am Centre Martialis (Buvette)

gemittlechen Comitésmëtteg

 

Abrëll 2019

 

Mëtt Abrëll 2019:                  Holz – Entretien No. 2  ëm 9:30 Auer

                                                Reparatur & Ustrach Teimer Amicale Elleng

                                                Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Méindes, 22.04.19:                 Ouschterméindeg – Celsus-Feier (84. Segnung)

 

10:oo Mass, Segnungen, Erënnerungsstéck

                                                Ellenger Kierch / Parvis Kierch 

 

                                                9:30 Auer bis 13:00 Auer Bar am Centre Martialis

 

                        Organisatioun:    Lambertus-Kierch Elleng an Amicale Elleng A.s.b.l.

 

 

Méindes, 29.04.19:                 Comitéssëtzung Amicale Elleng ëm 20:15 Auer

                                                am Amicale’s Sall am Centre Martialis

                                                Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Dënschdes, 30.04.19:             MEE-FEIER / Méekranz 18:oo – 00:oo Auer

                                                am Centre Martialis

                                                Organisatioun: Jugend Amicale Elleng

 

Mée 2019

 

 

Freides, 10.05.19 bis Samschdes, 18.05.19

                                                Liwerung vun de Blummen fir d’Duerfleit – Blummemaart

                                                Een Deel selwer setzen

                                                Veräinsschapp

                                                Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

Méindes, 20.05.19:                 Comitéssëtzung Amicale Elleng ëm 20:15 Auer

                                                am Amicale’s Sall am Centre Martialis

                                                Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Juni 2019

 

Sonndes, 23.06.19:                 Nationalfeierdag: Familjendag am Duerf

Familjefest als Merci

fir all Mataarbecht vum Quetschefest 2018

a vum Theater 2018   am Centre Martialis

                        Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

 

Sonndes, 23.06.19:                 Sportsfest am Kader vum Familjefest

                                                Ellenger Spillplaz – Fussball-Terrain Mondorf

                                                Organisatioun: Jugend Amicale Elleng

 

Méindes, 24.06.19:                 Comitéssëtzung Amicale Elleng ëm 20:15 Auer

                                                am Amicale’s Sall am Centre Martialis

                                                Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Freides, xx.06.19:                  Keelenowend Comité Amicale Elleng

 

Juli 2019

 

                                   

Dënschdes, 16.07.19:             Bastelstuff No. 26 fir d’Kanner 14:30 bis 17:00 Auer

am Amicale’s Sall am Centre Martialis                                           Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Mëttwochs, 17.07.19: Bastelstuff No. 26 fir d’Kanner 14:30 bis 17:00 Auer

am Amicale’s Sall am Centre Martialis                                           Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

August 2019

 

Vum 16. August 2019 bis 9. September 2019 :       Préparatiounen Quetschefest 2019

                                                                                    Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

* Spull Dëpper, Glieser Quetschefest : 19:00 Auer Ellenger Schoul

                               

*  Kachen Quetschekraut     6:00 – 20:00 Auer

                                                Ellenger Schoul  / Ellenger Schoulhaff

                                                Wahrscheinlech Samschdes, 24.08.19

 

 

KEE   Stréck-Treff   (Summer-Vakanz)

 

 

Freides, 30.08.19:                  Duerfverkaf Quetschekraut 19:30 Auer

                                                Ellenger Schoul 

                                                Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Freides, 30.08.19:                  Jugend Treff ëm 20:15 Auer

                                                am Jugend Sall am Centre Martialis

                                                Jugend Amicale Elleng

 

 

September 2019

 

Dënschdes, 03.09.19:             Opriichten „Quetschefest 2019“  vu 19:00 Auer un

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Freides, 06.09.19:                  Jugend-Party um Quetschefest 2019

                                                PARTY – DJ - Centre Martialis

                                                Organisatioun: Jugend Amicale Elleng

 

Samschdes, 07.09.19:            Quetschefest 2019

                                                Strëpp

Lidderuucht

Organisatioun: Amicale Elleng

                                                Centre Martialis

 

Sonndes, 08.09.19:                 Quetschefest 2019      (kleng Kiirmes)

                                                Centre Martialis

                                                Concert Mondorfer Musek

                                                Uucht mam Happy Sound

                                                Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Méindes, 09.09.19:                 Ofriichten / Araumen

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Amicale Elleng A.s.b.l.

 

 

Vum  10. September 2019 bis 19. Oktober 2019 an der Ellenger Schoul oder Centre

Prouwen Theater 2019

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer”   

 

 

 

Ab 17.9.19: all Dënschdeg vun 19:30 bis 21:30 Auer :      Stréck-Treff

am Centre Martialis zu Elleng 

 

Oktober 2019

 

Méindes, 07.10.19:                 Comitéssëtzung Amicale Elleng ëm 20:15 Auer

                                                am Amicale’s Sall am Centre Martialis

                                                Amicale Elleng A.s.b.l.

 

Vum  10. September 2019 bis 19. Oktober 2019 an der Ellenger Schoul oder Centre

Prouwen Theater 2019

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer”   

 

Vum 14. Oktober 2019 un:   Opriichten BUHN Theater 2019 am Centre Martialis

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer”

 

Vum 19. Oktober 2019 un:   Prouwen Theater 2019 am Centre Martialis (grousse Sall)

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer”

 

 

November 2019                     ELLENGER KULTURHIERSCHT 2019           

 

                                                Ellenger Kiermes (Grouss Kiermes / Kirchweihfest)

 

Freides, 08.11.19:                  19:00 Auer Ouverture vum Ellenger Kulturhierscht 2019

mat Vernissage Kiermes-Ausstellung

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Amicale Elleng

 

 

Samschdes, 09.11.19: Kiermes-Ausstellung vu 14:30 Auer bis 17:00 Auer

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Amicale Elleng

 

                                                Hämmelsmarsch (mat der Chorale Ste Cécile Elleng)

                                                Nomëttes an de Stroosse vun Elleng

 

Sonndes, 10.11.19:                 Kiermes-Ausstellung

vun 10:00 Auer bis 12:00 Auer

vu   14:30 Auer bis 17:00 Auer

 

Kiermes-Appero vun 10:00 Auer bis 12:30 Auer

                                                Centre Martialis  / Organisatioun: Amicale Elleng

 

                                                Kiermesmass gesonge vun der Chorale « AEM »

                                                ëm 10:30 Auer an der Lambertus-Kierch vun Elleng

                                                fir all lieweg a verstuerwen Ellenger

 

Donneschdes, 14.11.19:         Generalprouf Theater 2019 ëm 2o:oo Auer

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer”

 

 

Freides, 15.11.19:                  Theatervirstellung ëm 2o:oo Auer

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer” 

 

Samschdes, 16.11.19: Theatervirstellung ëm 2o:oo Auer

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer”

 

 

Freides, 22.11.19:                  Theatervirstellung ëm 2o:oo Auer

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer” 

 

 

Samschdes, 23.11.19: Theatervirstellung ëm 2o:oo Auer

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer”

 

Sonndes, 24.11.19:                 Theatervirstellung ëm 15:3o Auer

                                                Centre Martialis

                                                Organisatioun: Theaterensembel “Enner Wouer”

 

 

Freides, 29.11.19:                 De Niklos get vun Haus zu Haus 17:oo Auer

                                                Centre Martialis & Duerf

                                                Organisatioun: Amicale Elleng

 

Dezember 2019                      ELLENGER KULTURHIERSCHT 2019

 

 

Sonndes, 01.12.19:     Concert Spirituel

                                    ëm 17:00 Auer           Concert an der Lambertus-Kierch vun Elleng

                                    ëm 18:15 Auer           Réceptioun am Centre Martialis

                                    Organisatioun: Amicale Elleng

 

 

Méindes, 02.12.19:                 Comitéssëtzung Amicale Elleng ëm 20:15 Auer

                                                am Amicale’s Sall am Centre Martialis

                                                Amicale Elleng A.s.b.l.

 

18.12.19 – 17.01.20:               „100 Joer Ellenger Krëpp“ Lambertus-Kierch Elleng

                                               

                                    Organisatioun: Lamberts-Kierch Elleng an Amicale Elleng A.s.b.l.

 

 

Freides, 27.12.19:      Keelenowend Jugend Amicale Elleng

     

Home | Agenda | Buergbrennen | Generalversammlung | Celsus - Feier | Quetschefest | Kulturhierscht | Theater | Kleeschen & Krëpp | Concert spirituel | Benevolat | 40 Joer | Stréck-Treff | Familjechronik | Locatioun | Contact | Statuten | Disclaimer