Contact

10/06/17

Home
Agenda
Quetschefest
Benevolat
40 Joer
Stréck-Treff
Familjechronik
Theater
Kulturhierscht
Concert spirituel
Buergbrennen
Generalversammlung
Celsus - Feier
Locatioun
Contact
Statuten
Disclaimer

 


 

 

Comitésmemberen

 

Comité vun der Amicale Elleng A.s.b.l.: 

 

 • Prësident: Goedert Raymond      lalaliamicale.elleng@internet.lu.com

 • Vize-Prësident: Bichler Gérard

 • Sekretärin: Weber Viviane

 • Sekretär-Adjoint: Coelho Tun

 • Keessjee: Promme-Faber Anne

 • Keessjee-Adjoint: Genco Olivier

 • Webmaster: Reuland Néckeltralalaxxxxinformation@elleng.org.com

 • Memberen: Bichler Marc, Ney Lydie, Reuter Raymond,  Schlottert Viviane, Lysiak Magalie, Al Hindy Alain

 

 • Éierecomitésmember: Fischer Jeannot

 

Enneroganisatiounen vun der Amicale Elleng A.s.b.l.:

 

Ënnerorganisatiounen vun der Amicale Elleng A.s.b.l.:

 

 • Mammen-Treff-Team Amicale Elleng: Responsabel:  vakant

 • Jugend Amicale Elleng: Responsabel: Bichler Paul; Adjoint: Ries Ben

 • Theaterensembel “Ënner Wouer“:      Responsabel: Bichler Gérard

 

Keesserevisoren vun der Amicale Elleng A.s.b.l.

 

 • Léon Schaus

 • Marc Beneké

 

Home | Agenda | Quetschefest | Benevolat | 40 Joer | Stréck-Treff | Familjechronik | Theater | Kulturhierscht | Concert spirituel | Buergbrennen | Generalversammlung | Celsus - Feier | Locatioun | Contact | Statuten | Disclaimer