Generalversammlung

10.06.17

Home
Agenda
Quetschefest
Benevolat
40 Joer
Stréck-Treff
Familjechronik
Theater
Kulturhierscht
Concert spirituel
Buergbrennen
Generalversammlung
Celsus - Feier
Locatioun
Contact
Statuten
Disclaimer

 

 

Di 40. Generalversammlung war

Freides, 10.03.17

zu  Elleng

am  „Centre Martialis“

 

 

 

 

 

Programm vun 2017: 

 

 

 

1.) Begréissong an Usprooch vum Prësident

 

2.) Aktivitéitsbericht a Biller 2016

          a) Amicale Elleng A.s.b.l.

             b) Ënnerorganisatiounen

                          * (Mammen-Treff-Team Amicale Elleng) - vakant

                          * Jugend Amicale Elleng 

                          * Theaterensembel “Ënner Wouer“

3.) Eis Keess 2016

a) Keessebericht vum Keessjee

b) Entlaaschtung vum Comité : d‘Keesserevisoren hunn d‘Wuert

c) Iwwerreechung vun der “Prime d‘Encouragement“

4.) D‘Wiel vun de Membere vum Comité & Keesserevisoren

           a) austriedend Comitésmemberen

          - erëmwielbar fir 3 Joer:

                         Bichler Gérard, Genco Olivier, Goedert Raymond,

                         Bichler Marc, Weber Viviane

           b) kooptéiert Comitésmemberen: /

           c) austriedend Keesserevisoren - erëmwielbar fir 1 Joer :

                          Beneké Marc, Schaus Léon

           d) Ophuele vun neie Comitésmemberen (vun 18 Joer un *)

             * schrëftlech Demanden bis den 9.3.2017 bäim Prësident ofginn!

           e) Veräinsmemberen: Memberslëscht

 

5.) Aktivitéitsprogramm, Projet a Budget 2017

6.) Éierungen

       a) vu Comitésmemberen 2017 (* laut Règlement):        

      Reuter Raymond (40 Joer Comité), Ney Lydie (25 Joer Comité)    

       b) vum Theaterensembel « Ënner Wouer » (* UGDA): 

       Wies Brigitte

       c) vun der Jugend Amicale  //

 

7.) Divers, fräi Aussprooch, Froen an nei Iddien oder Pläng

8.) Eis Gemeng

       a)  Usprooch vum Député-Maire

       b)  Info iwwer verschidden Themen betreffend Elleng

9.) Ofschloss-Wuert vum Vize-Prësident

 

 

Comité vun der Amicale Elleng A.s.b.l.: 

Prësident: Goedert Raymond

Vize-Prësident: Bichler Gérard

Sekretärin: Weber Viviane

Sekretär-Adjoint: Coelho Tun

Keessjee: Promme-Faber Anne

Keessjee-Adjoint: Genco Olivier

Webmaster: Reuland Néckel

Material-Verwaltung: Bichler Marc

 

Memberen: Al Hindy Alain, Lysiak Magalie, Ney Lydie, Reuter Raymond, Schlottert Viviane

 

Éierecomitésmember: Fischer Jeannot

 

Ënnerorganisatiounen vun der Amicale Elleng A.s.b.l.:

    * Mammen-Treff-Team Amicale Elleng: Responsabel:  vakant

    * Jugend Amicale Elleng: Responsabel: Bichler Paul; Adjoint: Ries Ben

    * Theaterensembel “Ënner Wouer“:      Responsabel: Bichler Gérard

 

 

Home | Agenda | Quetschefest | Benevolat | 40 Joer | Stréck-Treff | Familjechronik | Theater | Kulturhierscht | Concert spirituel | Buergbrennen | Generalversammlung | Celsus - Feier | Locatioun | Contact | Statuten | Disclaimer