Generalversammlung 2021

Dënsdeg , 6.Juli ëm 19:30 Auer hannert dem Centre Martialis zu Elleng

Bedéngt duerch COVID’19 konnten eng Rei Aktivitéite vun der Amicale Elleng Asbl. an hiren Ënnerorganisatiounen, der Jugend Amicale Elleng an dem Theaterensembel „Ënner Wouer“ net sinn.

Dëst war an ass en déiwen Aschnëtt an d’Veräinsliewen.

Mir freeën eis awer iech kënnen elo op eis 43. a 44. Generalversammlung betreffend 2019 resp. 2020 ze invitéieren.

Mir ginn dervun aus, dass d’Wieder gutt ass a ginn iech all hannert dem Centre Martialis Rendez-Vous. Mir freeën eis elo schonn drop eis all erëmzegesinn. Och wann dir neien Awunner vun Elleng sidd, sidd wëllkomm an eiser Gemeinschaft.

Och dëst Joer si mer dankbar, wann dir eise Veräin duerch de Kaf vun enger Memberskaart 2021 ënnerstëtzt duerch Iwwerweise vu 5€ (Individuell) oder 10€ (Famill) op eise Konto: BIC: BILLLULL   IBAN LU 33 0026 1391 3280 0000

Mentioun: Memberskaart fir 2021, Numm a Virnumm fir déi individuell Kaart oder Famill xy mat alle Virnimm fir d’Familljekaarten.

Merci fir all Ënnerstëtzung. Bleift gesond a monter.

Sidd wëllkomm de nächsten Dënschdeg, 6. Juli ëm 19:30 Auer an eiser Generalversammlung.

Am Numm vum Comité,

Raymond Goedert, President Amicale Elleng A.s.b.l.

P r o g r a m m

 1. Begréissong an Usprooch vum Prësident
 2. Aktivitéitsbericht 2019 an 2020
 3. Eis Keess 2019 an 2020
  • Entlaaschtung vum comité duerch d‘Keesserevisoren 
 4. D’Wiel vun de Membere vum Comité & Keesserevisoren
 5. Aktivitéitsprogramm, Projet, budget, Memberskaart 2021
 6. Divers, fräi Aussprooch, Froen an nei Iddien oder Pläng
 7. Eis Gemeng
  • Usprooch vum Buergermeeschter
  • Info iwwer verschidden Themen betreffend Elleng
 8. Ofschloss-Wuert vum Vize-Prësident

Comité vun der Amicale Elleng A.s.b.l.: 

Prësident: Goedert Raymond

Vize-Prësident: Bichler Gérard

Sekretärin: Weber Viviane

Sekretär-Adjoint: Coelho Tun

Keessjee: Promme-Faber Anne

Keessjee-Adjoint:   Sirres Jessica

Webmaster: Reuland Néckel

Memberskaarten: Esch Nadine

Material-Verwaltung: Bichler Marc

Memberen:    Al Hindy Alain, Formica Elodie, Lysiak Magalie, Ney Lydie

Éierecomitésmember: Fischer Jeannot