MEE-FEIER / Méekranz

centre Martialis rue d'Erpeldange, Ellange, Luxemburg

am Centre Martialis oder am Veräinsschapp oder…

Familljefest

centre Martialis rue d'Erpeldange, Ellange, Luxemburg

Nationalfeierdag: Familjendag am Duerf Familjefest als Merci fir all Mataarbecht vum Quetschefest 2023 a vum Theater 2023

Bastelstuff oder Party

centre Martialis rue d'Erpeldange, Ellange, Luxemburg

Bastelstuff oder Party fir d’Kanner

Préparatiounen Quetschefest

* Spull Dëpper, Glieser Quetschefest : 19:00 Auer Ellenger Schoul Donneschdes, 29.8.24 *  Kachen Quetschekraut       6:00 – 20:00 Auer  Ellenger Schoul  / Ellenger Schoulhaff  …

Quetschefest

centre Martialis rue d'Erpeldange, Ellange, Luxemburg

Quetschefest 2024      (kleng Kiirmes) Concert Mondorfer Musek an Happy Sound